Zarząd 

89 644 30 40

Dane osób wchodzacych w skład organu do reprezentacji podmiotu:

TCHÓRZ JERZY ROMAN
Funkcja w organie reprezentujacym: PREZES ZARZADU