O firmie 

89 644 30 40

Gminna Spółka Komunalna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kamieniu Małym

Kamień Mały 4B

14-200 Iława

REGON: 365833823, NIP: 7441814445

Kapitał zakładu: 2 750 000,00 zł

 Godziny otwarcia:   7:00 - 15:00

Kasa:  8:00 - 14:00

Zgłoszenie awarii wodociągowo-kanalizacyjnej:

  - telefon czynny cała dobę  nr 665 171 050

Podawanie stanu licznika, rozliczenie i windykacja:

   - telefon nr 89 644 30 40

Przedmiot działalnosci:

  • POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
  • ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE SCIEKÓW
  • ROBOTY ZWIAZANE Z BUDOWA RUROCIAGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH
  • WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
  • WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONCZENIOWYCH