Strona główna 

89 644 30 40

Strona główna

Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniu Małym przypomina,   że zgodnie z decyzją z dn. 03.07.2018 r. Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gdańsku, od dnia 04.08.2019 r. nastąpi zmiana cen za świadczone przez naszą Spółkę usługi:

  • Cena za 1m³ wody                                         3,11 zł   (podwyżka 0,02zł/m³)
  • Opłata abonamentowa od wody                    2,84 zł   (podwyżka 0,06zł/m-c)
  • Cena za 1m³ ścieków 8,90 zł   (bez zmian)
  • Opłata abonamentowa od ścieków                2,84 zł   (podwyżka 0,06zł/m-c)

Do powyższych cen zostanie doliczony podatek VAT w stawce 8%.

Nowe ceny będą obowiązywały do dnia 03.08.2020 roku.