Strona główna 

89 644 30 40

Strona główna

logo 103

Gminna Spółka Komunalna Spółka z o.o.  z siedzibą w Kamieniu  Małym realizuje projekt na operację pn. ”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Laseczno, Gmina Iława”  , która dofinansowany jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” .  

Inwestycja jest wdrażana w ramach podpisanej w dniu 17 sierpnia 2020r.  umowy o przyznanie pomocy nr 00046 – 65150 – UM1400159/19 z Urzędem Marszałkowskim WW-M w Olsztynie.

Celem projektu jest wsparcie rozwoju lokalnego na obszarze wiejskim - w Gminie Iława poprzez budowę około 2,48 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz około 0,01 km sieci wodociągowej w miejscowości Laseczno.

Dofinansowanie – kwota pomocy z UE na ww. operację wynosi 294 704,00 złotych

Zakres prac wykonywanych w ramach projektu:

Sieć wodociągowa, Uzbrojenie sieci wodociągowej, Dokumentacja techniczna dla sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej, Sieć KS - grawitacyjna, Sieć KS - tłoczna, Przepompownia sieciowa szt.1 , Przepompownia przydomowa - jednopompowa szt.7 , ponadto doprowadzenie nowego odcinka do sieci sanitarnej na terenie aglomeracji z dokumentacją techniczną, Nadzór inwestorski nad zadaniem.

 

 

logoue

W dniu 08 stycznia 2020 r. w Olsztynie Gminna Spółka Komunalna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kamieniu Małym zawarła z Województwem Warmińsko-Mazurskim umowę o dofinansowanie projektu pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na sześciu stacjach uzdatniania wody w Gminie Iława”.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 ”Efektywność energetyczna”, Działania 4.1 ”Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”. Przyznane dofinansowanie w wysokości 838 840,17 zł (po wyborze wykonawcy 497 504,22 zł) uwzględnia współfinansowanie z UE.

Celem głównym projektu jest wsparcie działań służących przejściu na gospodarkę niskoemisyjną przy pomocy zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie energetycznym regionu poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych w gminie Iława - zastąpienie ok. 33% obecnego zapotrzebowania na energię elektryczną sześciu stacji uzdatniania wody występujących na terenie gminy.

Cele szczegółowe koncentrują się na:

- wykorzystaniu możliwości optymalizacji kosztów uzdatniania wody wodociągowej, poprzez wdrożenie technologii OZE i zmniejszenie kosztów energii elektrycznej. Miejscowa produkcja energii elektrycznej na potrzeby własne służy ograniczeniu zużycia energii elektrycznej sieciowej (działania zapobiegawcze przed utratą stabilności napięciowej),

- zmniejszeniu kosztów prowadzania działalności przedsiębiorstwa,

- wzroście świadomości ekologicznej społeczeństwa na temat globalnej ochrony środowiska, w tym ochrony powietrza,

- propagowaniu wśród lokalnej społeczności idei racjonalnego gospodarowania energią.

Projekt realizowany jest od 26.10.2017 r. do 31.12.2020 r.

Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. z uwagi na rozprzestrzenianie się koronawirusa oraz w trosce o bezpieczeństwo pracowników Spółki wprowadza z dniem 05.10.2020 r.  zmiany w godzinach pracy kasy Spółki:                                             

            
- kasa Spółki czynna od godz. 8,00 do 14,00

      - w budynku Spółki przy kasie będzie mogła znajdować się tylko jedna osoba, która  zgłosi swoją obecność dzwonkiem przed wejściem.

      - w budynku Spółki obowiązują maseczki ochronne i dezynfekcja rąk.

             - sprawy techniczne prosimy załatwiać w miarę możliwości telefonicznie /tel. 725697268/ lub drogą emailową /Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Powyższe procedury będą obowiązywać do odwołania.

Za utrudnienia przepraszamy

Prezes Zarządu

Jerzy Tchórz