Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Laseczno, Gmina Iława 

89 644 30 40

Strona główna

logo 103

Gminna Spółka Komunalna Spółka z o.o.  z siedzibą w Kamieniu  Małym realizuje projekt na operację pn. ”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Laseczno, Gmina Iława”  , która dofinansowany jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” .  

Inwestycja jest wdrażana w ramach podpisanej w dniu 17 sierpnia 2020r.  umowy o przyznanie pomocy nr 00046 – 65150 – UM1400159/19 z Urzędem Marszałkowskim WW-M w Olsztynie.

Celem projektu jest wsparcie rozwoju lokalnego na obszarze wiejskim - w Gminie Iława poprzez budowę około 2,48 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz około 0,01 km sieci wodociągowej w miejscowości Laseczno.

Dofinansowanie – kwota pomocy z UE na ww. operację wynosi 294 704,00 złotych

Zakres prac wykonywanych w ramach projektu:

Sieć wodociągowa, Uzbrojenie sieci wodociągowej, Dokumentacja techniczna dla sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej, Sieć KS - grawitacyjna, Sieć KS - tłoczna, Przepompownia sieciowa szt.1 , Przepompownia przydomowa - jednopompowa szt.7 , ponadto doprowadzenie nowego odcinka do sieci sanitarnej na terenie aglomeracji z dokumentacją techniczną, Nadzór inwestorski nad zadaniem.